Dělat les
 
 
Logo_Dělat_Les.png
 
 
Delat_les_cover.jpg

Dělat LES

 

19. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Národní zemědělské muzeum s. p. o., Kostelní 44, Praha 7

KONCEPCE VÝSTAVY

Jakub Skokan, Martin Tůma, Vendula Tůmová / BoysPlayNice
Vojtěch Dorňák, Luděk Szórád / Kloboucká lesní s. r. o.
Jan Mach, Jan Vondrák / Mjölk architekti 

FOTOGRAFIE:

Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

KURÁTORKA VÝSTAVY:

Vendula Tůmová / BoysPlayNice

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Jan Vondrák, Jan Mach / Mjölk architekti 

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ:

Lenka Mičolová 

REALIZACE VÝSTAVY A INSTALACE:

Radim Černín / Kloboucká lesní s. r. o. 

 

 

V lesnictví zkratky neexistují. Les jako cyklus hospodářských činností

Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva.

Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda - kultura, umění - průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský.

Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

Text: Vendula Tůmová

There are no shortcuts in forestry. About forest as a cycle of silvicultural activities.

The exhibition “Making of a Forest” is based on the current state of Czech forestry. It presents the keystones of forest-based production, forest maintenance and logging. The visual material for the exhibition was created over the course of one year and represents a time-lapse record of the 100-year-long cycle of a forest. It captures the process of cultivation of trees, logging and the transformation of trees into wood.

The exhibition reflects the cultural conception of a forest. We’re passing through an urban environment, through exhibition halls whose visual and structural nature makes reference to the “temples” of our civilization. The photographic representation calls into question the very dichotomy nature vs. culture, art and industry. Our view of the forest is an anthropocentric one – we see it as a silvicultural environment.

By placing emphasis on the activities that affect the function of forests, we’re opening a debate about the nature of human influence. We believe in social responsibility and a long-term concept of forestry which will preserve the complex role of forests in both cultural and natural contexts.

Překlad: Jakub Vémola

 

Delat_Les_Web_08.jpg

Autoři výstavy:

 

Partneři výstavy:

 

Doprovodné programy a komentované prohlídky:

aktuálně na www.nzm.cz a www.delatles.cz/doprovodny-program

 

 

Delat_Les_Web_14.jpg

Kontakt

 

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM S.P.O.

Kostelní 44
Prague, 170 00
Czech Republic

OTEVÍRACÍ DOBA:

úterý–neděle: 9.00–17.00                                            
pondělí: zavřeno

MHD

Zastávka Letenské náměstí
tramvaj číslo 1, 2, 8, 12, 25 a 26

 
 

NAPIŠTE NÁM

Jméno *
Jméno